google-site-verification: google8efedb6bc01a9601.html کانون بی خدایان و ندانم گرایان: نقد زندگی امام حسین و واقعه کربلا

۱۰ مرداد ۱۳۸۹

نقد زندگی امام حسین و واقعه کربلا- معاویه ابن ابوسفیان که بود؟

معاویه پسر ابوسفیان بود  نام ابوسفیان صخر بود پسر حرب که نسبش  به  قصی بن کلاب می رسید.مادرش هند دختر عتبه بن ربیعه بودو کنبه اش ابوعبدالرحمان.

نقد زندگی امام حسین و واقعه کربلا
نقد زندگی امام حسین و واقعه کربلا

وی کاتب وحی بود و از دبیران حضرت محمد به شمار می رفت. همچنین وی مدت نوزده سال و سه ماه خلیفه مسلمین بود.وی اولین کسی بود که خلافت را در خانواده اش موروثی نمود. ( تاریخ طبری . جلد 4 .صفحه 1303)

- ایا امام حسن تمایلی به جنگ با معاویه داشت؟

خیر. به نقل از طبری ، حسن جنگ نمی خواست بلکه می خواست هر چه می تواند از معاویه بگیرد.(تاریخ طبری ، جلد 7 ، صفحه 2713)

نقد زندگی امام حسین و واقعه کربلا
نقد زندگی امام حسین و واقعه کربلا

- ماجرای صلح امام حسن و معاویه چه بود؟

در سال چهلم پس از هجرت بعد از کشته شدن حضرت علی مردم  عراق با امام حسن بیعت کردند.اولین کسی که با امام حسن بیعت کرد قیس بن سعد بود.قیس بن سعد سردار سپاهی بود که حضرت علی با چهل هزار کس برای  نگهبانی از عربان در اذربایجان اماده کرده بود.

نقد زندگی امام حسین و واقعه کربلا
نقد زندگی امام حسین و واقعه کربلا

سپس امام حسن با لشگر بسوی مدائن حرکت کرد و قیس بن سعد را بهمراه دوازده هزار نفر به سمت مسکن جایی که معاویه با سپاه شام در انجا اردو زده بود روانه کرد. در این میان که امام حسن در مدائن اردو زده بود در میان سپاه شایعه شد که قیس بن سعد کشته شده و لشگر امام حسن شروع به فرار کردند و سراپرده امام حسن را غارت نمودند انچنانکه برای بردن فرشی که زیر پای خود داشت به وی ضربت زدند. چون حسن پراکندگی کار خود بدید پیک نزد معاویه فرستاد و طلب صلح کرد.(تاریخ طبری ، جلد 7 ، صفحه 2714)

- شرایط صلح امام حسن با معاویه چه بود؟

انچه در بیت المال کوفه هست به امام حسن تعلق گیرد و هم چنین خراج شهر دارابگرد (از شهرهای ایران) متعلق به امام حسن شود. (تاریخ طبری ، جلد 7 ، صفخه 2715)
هر سال مبلغ دو میلیون درهم نیز به امام حسین پرداخت شود. (اخبارالطوال ، صفحه 265)

- رابطه معاویه با امام حسین و امام حسن پس از صلح با امام حسن چگونه بود؟

در سفرهای معاویه به مکه و مدینه امام حسن و امام حسین از اولین کسانی بودند که به پیشواز معاویه می شتافتند و معاویه را در اغوش می گرفتند. (اخبار الطوال،صفحه 243) (روضه الصفا ، جلد 3 ، صفحه 80-83)

نقد زندگی امام حسین و واقعه کربلا
نقد زندگی امام حسین و واقعه کربلا

رابطه امام حسین با معاویه به شکلی بود که در سال 49 هجرت بفرمان معاویه در جنگ قسطنطنیه شرکت کرد. (زندگانی امام حسین، صفحه 122)
امام حسین در نامه ای که به معاویه نوشت تاکید کرد من خواهان مقابله و جنگ با تو نیستم و یه یارانش فرمود :تا زمانی که معاویه زنده است باید خانه نشینی را پیشه خود سازید. اخبار الطوال، صفخه 272 ) (روضه الصفا، جلد 3 ، صفحه 15)

- مقرری سالیانه امام حسن و امام حسین در زمان خلیفه گری عمر و معاویه چقدر بود؟

مقرری امام حسن و امام حسین در زمان عمر سالیانه 5 هزار درهم بود که در زمان خلیفه گری معاویه به  سالی یک میلیون درهم (معادل 4 هزار کیلو نقره) رسید. (تاریخ تمدن اسلام ، جلد 4 ، صفحه 88)

- چه کسانی با یزید بن معاویه بیعت نکردند؟

همه مسلمانان با یزید بیعت کردند به جز چهار کس .

نقد زندگی امام حسین و واقعه کربلا
نقد زندگی امام حسین و واقعه کربلا

1- حسین بن علی
2- عبدالله بن عمر
3- عبدالله بن زبیر
4- عبدالرحمان بن ابوبکر
(تاریخ طبری ، جلد 7 ، صفحه 2888) (اخبار الطوال ، صفحه 274 )

- وصیت معاویه بن ابوسفیان به یزید پسرش چه بود؟

پسرکم سفر و رفت وامد را از پیش تو برداشتم و کارها را هموار کردم و عربان را به طاعت تو اوردم مگر چهارکس از قریش :

اول : حسین بن علی  که مردی است کم خطر نسبتی بزرگ دارد و غرابت با حضرت محمد چنانچه می بینم مردم عراق او را به قیام وادار میکنند اگر به او دست یافتی گذشت کن که اگر من باشم گذشت می کنم.

دوم : عبدالله بن عمر مردی است  که کار دین وی را از پا در اورده  و اگر کسی جز او نماند باتو بیعت می کند.

سوم : عبدالرحمان بن ابو بکر که همه دلبستگی های او زن است و سرگرمی وقتی ببیند یارانش کاری کرده اند او نیز همان کار را می کند .

چهارم : عبدالله بن زبیر که چون شیر اماده جستن است و چون روباه مکاری می کند چون به او دست یافتی پاره پاره اش کن. (تاریخ طبری ، جلد 7 ، صفحه 2888)

- ماجرای فرار شبانه امام حسین از مدینه به مکه پس از فوت معاویه چه بود؟

پس از فوت معاویه ، ولید حاکم مدینه کس نزد امام حسین فرستاد تا که با یزید بیعت کند.

نقد زندگی امام حسین و واقعه کربلا
نقد زندگی امام حسین و واقعه کربلا

امام حسین به دارلاماره نزد ولید بن عتبه رفت و گفت کسی چون من پنهانی بیعت نمیکند فردا چون مردم را جمع کردی من نیز خواهم امد و با یزید بیعت میکنم.چون شب فرارسید و هوا تاریک شد امام حسین بهمراه دو خواهرش زینب و ام کلثوم و برادرانش  ابوبکر و جعفر و عباس و خانواده اش  پنهانی به مکه گریخت. (تاریخ طبری ، جلد 7 ، صفحه 2909) (اخبار الطوال ، صفحه 276)

- چرا امام حسین مسلم بن عقیل را به کوفه فرستاد؟

پس ار انکه امام حسین از مدینه به مکه گریخت  مردم کوفه و فرستادگانشان نزد امام حسین امدند که ما مردم کوفه خویشتن را برای تو نگهداشته ایم و با ولایتداران به نماز جمعه حاضر نمی شویم ، نزد ما ای. امام حسین مسلم بن عقیل را پیش خواند و گفت به کوفه برو و در مورد انچه به من نوشته اند بنگر تا اگر درست بود بسوی انها رویم . (تاریخ طبری ، جلد 7، صفحه 2916)

- ماجرای  رقابت عشقی میان امام حسین و یزید چه بوده است؟

نقد زندگی امام حسین و واقعه کربلا
نقد زندگی امام حسین و واقعه کربلا

زن هوسباز و زیبارویی بنام " ارینب " که در ابتدا معشوقه یزید بود اما در استانه ازدواج با یزید به خاطر وعده وعیدهای امام حسین دل از یزید برید و به عقد و ازدواج امام حسین در امد. ( الامامه و السیاسه ، صفحه 166) (ثمرات الاوراق ابن حجة حموى ، نقل از پند تاريخ ، جلد 1، صفحه 209)

- ماجرای سرقت و مصادره کاروانی از کالاهای یزید توسط امام حسین در راه کوفه چه بوده است؟

امام حسین از مکه به سمت کوفه حرکت کرد تا به حوالی تنعیم رسید کاروانی را انجا دید که از جانب حاکم یمن برای یزید فرستاده شده بود. بار کاروان روناس و حله بود که پیش یزید می بردند، امام حسین کاروان را بگرفت و همراه ببرد . (تاریخ طبری ، جلد 7 ، صفحه 2968) (اخبار الطوال ، صفحه 292)

- پس از محاصره کاروان امام حسین در کربلا توسط سپاهیان یزید امام حسین از سپاهیان یزید چه در خواستی کرد؟

امام حسین فرمود :


یکی از سه چیز را از من بپذیرید :

اول : یا به همانجا که از ان امده ام باز میگردم.

دوم : یا دست در دست یزیدبن معاویه می گذارم که در کار فی مابین رای خویش را بگوید.

سوم : یا مرا به هر یک از مرزهای مسلمانان که مشغول جنگ با کفار هستند ( دیلمستان ایران ، قسطنطنیه ) بفرستید که یکی از مردم مرز باشم و حقوق و تکالیفی همانند انها داشته باشم. (تاریخ طبری ، جلد 7 ، صفحه 3008)

- پس از انکه سپاهیان یزید درخواست امام حسین را برای عبیدالله بن زیاد (حاکم کوفه ) فرستادند وی در پاسخ چه گفت؟

ابتدا عبید الله بن زیاد درخواست امام حسین را پذیرفت اما از انجا که امام حسین به ولید (حاکم مدینه) نیز قول داده بود که با یزید بیعت کند اما شبانه از مدینه به مکه گریخت و همینطور گفته شمربن ذی الجوشن که به عبیدالله بن زیاد گفت : اکنون که در سرزمین توست این را از او می پذیری؟ به خدا اگر از دیار تو برود و دست در دست تو ننهاده باشد قوت و عزت از ان او باشد و ضعف و ناتوانی از ان تو.باید امام حسین و یارانش به حکم تو تسلیم شوند که اگر عقوبت می کنی اختیار عقوبت با تو باشد و اگر می بخشی به اختیار تو باشد که به خدا شنیده ام عمر سعد (فرمانده سپاهیان یزید که امام حسین را محاصره کرده بودند) و حسین بیشتر شب را در میان دو اردوگاه نشسته اند و با هم سخن می کنند. عبیدالله بن زیاد گفت : چه خوب گفتی رای تو درست است. (تاریخ طبری ، جلد 7 ، صفحه 3009)

- ایا امام حسین در کربلا  به عمر سعد (فرمانده سپاهیان یزید ) پیشنهاد دادن خانه و املاک خوبی در مدینه را داد به شرط انکه از جنگ با امام حسین خودداری کند؟

بله ، امام حسین به عمر سعد گفته بود دو اردو را رها خواهیم کرد و با هم به نزد یزید خواهیم رفت.عمر سعد گفت : در این صورت خانه ام را ویران میکنند.امام حسین گفت : من انرا برایت می سازم.عمر سعد گفت : املاکم را می گیرند. امام حسین گفت : ار املاک خودم در حجاز بهتر از ان به تو می دهم. (تاریخ طبری ، جلد 7 ، صفحه 3008)

- ایا کاروان امام حسین در مدت محاصره در کربلا  تشنه ماندند؟

خیر ، وقتی تشنگی بر حسین و یارانش سخت شد ، امام حسین عباس بن ابی طالب را پیش خواند و با سی سوار و بیست پیاده  فرستاد و بیست مشک همراهشان کردندکه شبانگاه برفتند و نزدیک اب رسیدند. پانصد تن از سپاهیان یزید مراقب ابگاه بودند. چون به نزدیک ابگاه رسیدند عباس گفت : امده ایم از این اب که از ان ما را بداشته اند بنوشیم گفتند بنوش نوش جانت.عباس گفت تا حسین و این گروه از یارانش که می بینی تشنه اند یک قطره نخواهم نوشید .انگاه عباس به پیادگان گفت مشکها را پر کنند پس از ان کسان نمودار شدند و درگیری اندکی شد. یاران حسین با مشکها بیامدند و اب را پیش وی بردند . (تاریخ طبری ، جلد 7 ، صفحه 3007)
از دیگر دلایلی که در خیمه امام حسین در کربلا  اب وجود داشت می توان به این نکته اشاره کرد:
پیش از شروع جنگ در کریلا  امام حسین فرمودند خیمه ای به پا کنند انگاه امام حسین وارد خیمه شد و نوره کشید (نوره کشیدن یعنی اصلاح موهای زائد بدن) و چون امام حسین فراغت یافت دیگران رفتند و نوره  (اصلاح موهای زائد بدن) کشیدند. (تاریخ طبری ، جلد 7 ، صفحه 3021)

- سن امام حسین در زمان شهادت در کربلا  چقدر بود؟

امام حسین در سن 57 سالگی در کربلا به شهادت رسید.

نقد زندگی امام حسین و واقعه کربلا
نقد زندگی امام حسین و واقعه کربلا

- پس از کشته شدن امام حسین در کربلا رفتار یزید بن معاویه با بازماندگان امام حسین چگونه بود؟

پس از واقعه کربلا بازماندگان امام حسین را به شام نزد یزید فرستادند که علی بن حسین نیز در بین انان بود.انگاه یزید رو به علی بن حسین کرد و گفت: ای علی به خدا پدرت حق خویشاوندی مرا رعایت نکرد و با من بر سر قدرتم به نزاع پرداخت و خدا با او چنان کرد که دیدی و این ایه قران را خواند :
انچه از رنج و مصائب به شما می رسدهمه از دست اعمال زشت خود شماست در صورتیکه خدا بسیاری از اعمال بد را عفو می کند. (قران . سوره شوری . ایه 30)

پس از ان بازماندگان امام حسین به خانه یزید رفتند و از زنان خاندان معاویه کس نماند که گریه کنان به پیشواز نیامده باشد.سه روز عزای حسین گرفتند و یزید همواره این جمله می گفت : خدا عبیدالله بن زیاد را لعنت کند به خدا اگر کار حسین به دست من بود هر چه می خواست می پذیرفتم حتی با تلف شدن جان یکی از فرزندانم مرگ را از حسین دور می کردم ولی خدا چنان مقدر کرده بود. سپس یزید کس نزد زنان فرستاد که از تو چه گرفته اند هرکه هرچه گفت دو برابر انرا به انها داد بطوریکه سکنیه (دختر امام حسین ) گفت :هیچ کس را که منکر خدا باشد از یزیدبن معاویه بهتر ندیدم .انها را به همراه محافظی پارسا به مدینه فرستاد. (تاریخ طبری ، جلد 7 ، صفحه 3077)

۴۳ نظر:

 1. با توجه به مطالب ارائه شده باید گفت امام حسین قصد قیام نداشته و بلکه بارها تمایلش به رهایی از شهادت را گوشزد کرده کما اینکه امام حسین به عمر سعد پیشنهاد رشوه هم داده است!!!
  این امت شیعه باید از خودشون بپرسن که داستان رابطه عشقی امام حسین با ارنیب معشوقه یزید و سرقت کاروان یزید توسط امام حسین باعث بروز واقعه عاشورا شده؟!!
  که اگر چنین است اینهمه داد و قال در ایام محرم برای این به اصطلاح سالار شهدا !!!! برای چیست؟

  پاسخحذف
 2. مطابق فرمايش پدربزرگ امام حسين در قران:
  انچه از رنج و مصائب به شما می رسد همه از دست اعمال زشت خود شماست در صورتیکه خدا بسیاری از اعمال بد را عفو می کند. (قران . سوره شوری . ایه 29)

  امام حسين به علت اعمال زشتش گرفتار چنين عقوبت وحشتناکي شد.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. آیه 183) در این آیه همان مطلب را به این صورت تأکید مى کند: چنان نیست که با شتابزدگى چنین کسانى را فوراً مجازات کنم، بلکه «به آنها مهلت و فرصت کافى (براى تنبه و بیدارى) مى دهم» و هنگامى که بیدار نشدند، گرفتارشان مى سازم (وَاُملى لَهُمْ).زیرا کسانى شتاب و عجله مى کنند که قدرت کافى ندارند و مى ترسند فرصت از دستشان برود «ولى نقشه من و مجازاتهایم آنچنان قوى و حساب شده است» که هیچ کس را قدرت فرار از آن نیست (اِنَّ کَیدى مَتینٌ).

   این آیه به همه گنهکاران هشدار مى دهد که تأخیر کیفر الهى را دلیل بر پاکى و درستى خود، و یا ضعیف و ناتوانى پروردگار، نگیرند، و ناز و نعمتهایى را که در آن غرقند، نشانه تقربشان به خدا ندانند، چه بسا این پیروزیها و نعمتهایى که به آنها مى رسد مقدمه مجازات استدراجى پروردگار باشد، خدا آنها را غرق نعمت مى کند و به آنها مهلت مى دهد و بالا و بالاتر مى برد، اما سرانجام چنان بر زمین مى کوبد که اثرى از آنها باقى نماند و تمام هستى و تاریخشان را درهم مى پیچد.
   از امام صادق(علیه السلام) در تفسیر آیه فوق چنین نقل شده که فرمود: «منظور از این آیه بنده گنهکارى است که پس از انجام گناه، خداوند او را مشمول نعمتى قرار مى دهد ولى او نعمت را به حساب خوبى خودش گذاشته و از استغفار در برابر گناه غافلش مى سازد».

   حذف
  2. لعنت بر کسانی که حرمت برای پیامبر قایل نشدند شما حرمت دختر پیامبر رو قائل نشدین
   و اون بانوی بزرگ اسلام رو مجروح کردین علی مع الحق وحق مع علی لعنت بر کسانی که امام حسین را مظلومانه به شهادت رساندند و این زیباست که خود حضرت زینب گفت زیباست
   عَلِيٌّ مَعَ الْحَقِّ وَ الْحَقُّ مَعَ عَلِيٍّ يَدُورُ حَيْثُمَا دَارَ[1]

   علي با حقّ است و حق با علي. هر کجا علي باشد، حق هم آن جاست. حق به دور علي مي‌گردد، نه اين که علي به دنبال حق باشد. ما اگر بخواهيم حق بودن چيزي را بفهميم، اگر امام علي«سلام الله علیه» گفت: حقّ است، ما هم مي‌گوييم: حقّ است و اگر او آن را قبول نداشته باشد، مي‌گوييم: ناحق است.
   [1]. اين حديث به عبارات مختلفی نقل شده است؛ همچون «رحم الله علياً‌ اللهم أدر الحق معه حيث دار»، «علي مع الحق و الحق مع علي اللهم أدر الحق مع علي حيثما دار»، «علي مع الحق و الحق مع علي و لن يفترقا حتی يردا علي الحوض يوم القيامة»، «علي مع الحق و الحق مع علي حيث کان» و ....

   حذف
 3. آدم های سطحی نگرواحمق برای امام حسین(ع)عقوبت وحشتناک میبینند.اما انسان های عارف وعالم برای ایشان جزعزت وبزرگی چیزی نمیبینند

  پاسخحذف
 4. ادمهای سطحی نگر و احمق می گن :
  اگر به هوای حکومت کردن بر کوفه و توهم خلیفه شدن(مثل امام حسین) راه بیوفتی و تو جاده (مثل کربلا) خفتت کنن و بگن دهنت ... اگه با ما نیایی و به پای عبیدالله بن زیاد (حاکم کوفه) نیافتی نه راه پس داری و نه راه پیش (مثل کاروان امام حسین)و تو هم با هر دوز و کلکی که هست نتونی فرار کنی (مثل امام حسین) حتی (پیشنهاد رشوه به عمر سعد (فرمانده سپاهیان یزید )...) بعدش خودت و پسرهات رو بکشن و اونی که نکشتن هم تو اسرا شلوارش رو بکشن پایین تا ببینن اگه بالغ شده بکشنش مثل :(امام زین العابدین بیمار) و زن و بچه ات رو توی شهر بگردونن با زنجیر (مثل خانواده امام خسین)و ... خودت رو هم سر ببرن و جسدت انقدر تو بیابون بمونه تا فاسد بشه و کسی خاکش نکنه (مثل امام حسین) و ....

  به اینا نمی گن عقوبت وحشتناک !!!!! در صورتی که نمی فهمند و بابا بزرگ امام حسین هم الکی گفته :
  انچه از رنج و مصائب به شما می رسد همه از دست اعمال زشت خود شماست در صورتیکه خدا بسیاری از اعمال بد را عفو می کند. (قران . سوره شوری . ایه 29)
  بابا شما بنگ می کشین یا اکس مصرف می کنین نمی دونم اگر اینا عقوبت وحشتناک نیست پس چیه؟!!!!

  پاسخحذف
 5. نزدیک به ١٤٠٠ سال است مذهبیون شیعه حسین را در این روزها (عاشورا و تاسوعا) پای منبرهای دروغ و نیرنگ می‌کشند و حسینم حسینم راه انداخته و لعنت بر یزید می‌فرستند. عده‌ای هم که نه از تاریخ آگاهی دارند و نه بخود زحمت داده‌اند در این مورد تحقیق نمایند کور کورانه به سر و کول خود زنجیر و قمه میزنند و نذر می‌کنند که اگر فرزند دلبندشان از بیماری نجات یافت یا به آرزوی خودشان رسیدند سر فرزند بیگناه خود را زخم زده به خون آغشته نموده و یا او را قربانی راه حسین کنند؟


  این راه را ادامه راه حسین می‌دانند!!!؟


  چه راهی حسین رفته که ملایان از گفتن حقیقت داستان واهمه داشته و آنرا زیر قمه‌زنی و زنجیرکشی و فریادهای یا حسین مخفی می‌نمایند؟ آیا هرگز از خود سئوال کرده‌اید چرا؟

  پاسخحذف
 6. اصلا كسي به رفرنس هاي اين مطالب دقت كرد؟خيلي راحت سعي شده تاريخ رو تغيير بدن اما نميشه كه دادش...حسين پسر علي پسر ابي طالب زندگيش خيلي آشكار روايت شده...گاندي هم ميدونست...

  پاسخحذف
 7. شما برای اثبات حرفاتون به یک سری نقل قول های تاریخی که طبری سنی ( دشمنن شیعیان ) در کتابش آورده استناد کردین . حالا سوال من از شما اینکه اگه من هم یک سری از همین اسناد که توسط راویان رومی نوشته شده مبنی بر اینکه کوروش کبیر یک آدم خوش گذران و خانوم باز بوده و ایرانی ها فقط یک سری مردم خوش گذران و نادان بودن بیارم آیا شما به همین راحتی که این حرف هارو در رابطه با امام حسین قبول کردین درباره کوروش کبیر هم قبول میکنید ؟!

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. کوروش بزرگ یک ایرانی پاک بوده واگر من ایرانی غیرت داشته باشم اجازه نمی دهم کسی در باره اش بد بگوید.حسین هم یک عرب بوده پس بهتره اعراب وعرب پرستا ازش دفاع کنند.

   حذف
 8. دوست عزیز
  ما که کوروش را نمیپرستیم
  هرچی میخواهی بیار
  بابا این قضیه عاشورارا بیشتر از این ماله کشی نکنید

  پاسخحذف
 9. واقعا مسخره بود فقط متاسفم....راه حسین راه ازادگیست

  پاسخحذف
 10. قابل تامل بود اما در حدی نبود روی اعتقاداتمون تاثیر بذاره.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. تامل نکردی جانا...چون اونی که داری اعتقاد نیست،رسوباته...

   حذف
 11. احمقانه است...حیف وقتی که دروبلاگتان گذروندم

  پاسخحذف
 12. عالی بود.خدا بهت برکت بده.واقعیت هارو گفتی.مرسی برای اطلاع رسانیت

  پاسخحذف
 13. تايخ دست نوشته فاتحان است و آنچه را به مزاج و مذاق شان سازگار ست را ديكته كرده اند
  اين يك تحريف و دون نظرى بيش نيست !
  شخصيت والاى پاكان روزگار با اين اراجيف ، لكه دار نميشود .

  پاسخحذف
 14. ببینید ! باز هم از دوستان خواهش میکنم عقلتون رو قاضی کنید! هف اینه که ملت بدبخت و خرافه پرست مارو که از صبح تا شب 5 تو گوششون اراجیف خونده میشه بیدار شن و بفهمن که بابــا چنتا عرب که همم فامیل بودن سر قدرت و خلافت یا زن یا هر کوفت دیگه ای خون همو وحشیانه ریختن این به ما چه ربطی داره با این همه تمدن ! بابا اگه ما امثال فردوسی رو نداشتیم مثل مصریا که با اون همه تمدن دارن عربی حرف میزنن الآن عرب شده بودیم ! تورو هرچی میپرستین یه کم تعصب رو بذارید کنار و فکر کنید ...

  پاسخحذف
 15. متاسفانه منابع از طبری که یک سنی افراطی ضد شیعه است نام بردید بقیه هم همین جور کتاب امام حسین و ایرانیان نوشته کورت فریشلر آلمانی که یک تاریخ دان و تحلیلگر تاریخی و بی طرف هم است اینو نمی گه
  سعی کن از منابع غیر شیعی و غیر سنی استفاده کنی چون ایندو فقط به نفع خود حرف زدند

  پاسخحذف
 16. خیلی خنده دار بود:))))
  خوبه وقتتو برای همین چیزا بذاری، از بیکاری هم درمیای
  ما رو هم میخندونی
  دستت درست

  پاسخحذف
 17. سلام دوستان
  خواهشا به اصل واقعه و هدف عاشور دقت کنید و در ضمن صرف استناد به یک منبع برای گفتن و قضاوت کردن در مورد یک واقعه درست نیست شما در محرم به میون اهل سنت هم بری اونا هم عزاداری میکنن البته نه به حد تشییع اما بازم ذات محرم ر قبول دارن

  پاسخحذف
 18. ............. خفاش کجا و روئت خورشید کجا !!!...؟؟؟
  ... ای مگس عرصه ی سیمرغ , نه جولنگه توست !! عرض خود می بری و زحمت ما می داری !!!...؟؟؟

  پاسخحذف
 19. be dostamon arz mikonam ke bejoz tarikhe shie va sonni mage tarikhe marjae eslamie digei ham hast?
  dar zemn,aya jange ashoora serfan yek jange bar sare ghodrat nabood?hatta dar rooze akhar hosein taghazaye motarekeye jang kard ama ghabool nakardan

  پاسخحذف
 20. هر کی هر چی گفت قبول ولی لز شما و وبلاگ خوبتون هزاران سپاس

  پاسخحذف
 21. در مورد این پست دوستان به نکات زیر توجه داشته باشند و تحقیق کنند:
  تاریخ طبری از دو جهت اهمیت دارد. یکی اینکه از قدیمی‌ترین گزارش‌های تاریخی است. اما دوستان خودشان به مقدمه تاریخ طبری مراجعه کنند، خود طبری در مقدمه گفته است در بیان این گزارش‌ها به دنبال صحت و سقم اینها نبوده است، هر کسی گزارشی می‌داده او جمع آوری می‌کرده است. این مطلب از دو جهت برای مورخین مهم است: اول اینکه طبری تعصبی به خرج نداده و فارغ از تعصبات گزارش‌هایی که شنیده آورده است، اما از طرف دیگر بسیاری از این گزارش‌ها هم دروغ است و سندیت ندارد ولی طبری به صرف اینکه شنیده آنها را جمع کرده است. کما اینکه اگر به قسمت‌های مربوط به تاریخ انبیاء طبری مراجعه کنید کلی خیالبافی و ... می‌بینید ولی طبری چون همین‌ها را از کسانی شنیده جمع کرده است. این برای فرهنگ‌شناسان مهم است چون نشان‌دهندۀ عقاید رایج آن دوره است، ولی لزوماً "حقیقت" نیست.
  نکتۀ بعدی اینکه دوستان توجه کنند که ما تاریخ "واقعی" نداریم. همه "گزارش" تاریخی است. همین حرف‌های فوق را هم می‌توان با زبانی مقدس تعریف کرد و هم می‌توان با رنگی سکولار تعریف کرد و هم می‌تواند با لحن منفی تعریف کرد. "بشین" و "بتمرگ" هر دو یک واقعیت فیزیکی را بیان می‌کنند با بیان‌ها و احساسات مختلف. این را در نظر داشته باشید.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. من همیشه این فکر رو در سر داشتم، اما هیچوقت نمیتونستم تو بحث ها این موضوع رو مطرح کنم. کامنت شما کمکم کرد بتونم در مباحث مطلبم رو به مخاطبم بفهمونم. چون من به دلایلی اساساً فکر نمیکنم حسین در کربلا کشته شده باشد، بیشتر این ماجرا شبیه یه شایعه ای است که در طول سالیان دراز قوت گرفته است. آیا سند تاریخی غیر از کتب خود مسلمانان در این باره وجود دارد؟ سندی که نشان دهد حسینی وجود داشته و این سند توسط خود مسلمانان ارائه نشده باشد؟

   حذف
 22. امجد:
  آیت الله بهاءالدینی در سال ۶۵ فرمودند : خیلی ها(منتظری) دارند برای ولایت تلاش می کنند ولی ولایت منحصراً برای سید علی خامنه ای است …

  http://salehat.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=101&catid=45

  پاسخحذف
 23. چه مدارک دست اولی! شکر خدای را که دشمنان اسلام را از احمق ها قرار داد. آخه گاگولی مگه کسی میاد برای نقد مارکسیسم از انجیل متی مدرک بیاره، که تو برای نقد کربلا از طبری سنی نقل قول می کنی؟ باشد که به حق مولایم حسین بن علی با یزید بن معاویه در اسفل السفلی همنشین باشی،آمین. سید محسن از آلمان

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. آره، شما خداتو شکر کن که "دشمنان اسلام" احمقن!
   من که این کافرا رو دارم می بینم همه شون احمقن! این آمریکایی ها هرچی که درست کردن یا اتفاقی بهش رسیدن یا مسلمون ها واسشون ساختن یا از دانشمندای مسلمون کپی کردن.

   حذف
 24. اقا ممنون از مطلب خوبت .من نه بد گویی هارو قبول دارم نه خوب گویی هارو .ولی اینو میدونم که نه امام حسین انقدر که میگن ادم ازاده و خوبی بوده ونه یزید و معاویه اینقدر بد بودن .بابا همشون یکی مثل ماها بودن هم بعضیهاشون عوضی بودن هم خوب بودن .ولی هیج کدوم خیلی بد و خیلی خوب نبودن

  پاسخحذف
 25. امام نقی (ع):

  همین قدر به تو بگویم فرزند، این دارو کشیدن آن قدر مهم است که جدم ابا عبدالله الحسین و یارانش در شب عاشورا همه ی آب هایی را که داشتند مصرف کردند تا دارو بکشند و بعدش هم تخمشان نبود که زن و بچه و بچه شیرخوارشان از بی آبی تلف بشوند و این نشان از اهمیت نوره و دارو کشیدن دارد حتی قبل از جنگ. یعنی جدم حاضر بود صبح برود به لشگر یزید التماس کند تا به بچه ی شیرخوارش آب بدهند اما بی خیال دارو کشیدن نشوند.

  پاسخحذف
 26. نمیدونم کدوم تاریخ درسته اما فک نکنم اینا درست باشن کم مونده فوش خوارمادر به امام حسین بده

  پاسخحذف
 27. تمام پست ها را خواندم و تنها چيزي كه پيدا نكردم اين بود كه چرا حسين بن علي را اين قدر بزرگ كرده اند با توجه به حمله اقوام مهاجر از آنتاليا و تشكيل حاكميت صفوي در ايران و كيش نيا پرستي مغولي تركي كه در اقوام بيابانگرد وراهزن رايج است نياز به اين بود كه كساني به نام تشيع مزخرفاتي سر هم كنند كه اين هم به بركات صفويان و شيوخ جبل عاملي و كاشاني و شيوخ تكفيري لبناني به وجود آمد تا حدي كه وقتي كه براي تدريس تشيع در ايران شيوخ لبناني آمدند كتابي براي تدريس مكوجود نبود "كتاب شا ه اسماعيل صفوي نوشته خنجي"و همه اين كتابها را از دوباره تاليف نمودند آنوقت دوستان از طبري ايراد مي گيرند كه سني بوده است آخه تا قبل از صفويان در ايران كه شيعه اي نداشتيم گل پسر اميد دارم كمي مطالعه كنيد

  پاسخحذف
 28. daghighan doroste man 50 darsade in ketabaro khondamm,eslam wa shiee daghighan haminee...eslame shiee dine tawahom wa tars asttt
  shoama negah kon dar in gharn yek keshware mosalman nemibini ke aram wa khoshbakht bashee...zira mardomesh nadan wa tanparwaran

  پاسخحذف
 29. mamnonam az roshangarihaton ....wali bedonid 99 darsade mardom kor wa adat gara hastann..khili az adamha zarfiate danestane haghighato nadaran

  پاسخحذف
 30. بطوریکه سکنیه (دختر امام حسین ) گفت :هیچ کس را که منکر خدا باشد از یزیدبن معاویه بهتر ندیدم

  دری وری محض
  آخه مرد حسابی یزید اگه منکر خدا بود چجوری خلیفه بود؟
  یکبار دیگه این جمله رو بخونی متوجه منظور میشی
  معنیش اینه که کافرتر از یزید ندیدم نه اینکه توی کافرا خوب آدمی بود

  پاسخحذف
 31. دارید وقت خودتون رو برای یه مشت خونخوار و دزد و راهزن و پابرهنه که یک عمر سوسمار و شیر شتر غذاش بوده هدر میدهید حال دنبال چه میگردید در این قوم؟؟؟؟

  پاسخحذف
 32. man az islam badam miaad hamintor az hussan wali madrakatoon khob nist baba az ketabhaye digeh ham dalil biarin digeh

  پاسخحذف
 33. دوستان روشنفکر میدونم که با این زبون نفهم ها نمیشه بحث کرد چون منافعشون به خطر میفته در جواب ابلهی که کورشو به اعراب کثافت ترجیح میده باید بگم احمق گوسفند مگه توی خر توی تخته جمشید اثاری از زنان لخت وامثال اینها دیدی این محکمترین سندیه که نشون میده کورش کی بوده الاغ تو برو گمشو سراغ همون پیغمبر هوس باز خودتو براش گریه کن تا بمیری چرا میای اینجا شماها برید روزتونو بگیرید ما که میخوریم حالشو میبریم کون لق شماها بگیرید تا کونتون پاره بشه با تشکر از همه دوستان روشنفکرم ومدیر بلاگ در پناه خرد

  پاسخحذف
 34. آن آقائی که تاریخ طبری را که مربوط به 1250 سال قبل است را قبول ندارد . می تواند به بنده بگوید که جماعت تشیع تاریخشان را از کجا آورده اند ؟ تازه طبری را هم سنی میداند . گاگول خان ! تشیع وجودش راباید مدیون ، دیلمیان بداند تا قبل از این جماعت شیعه وجود خارجی نداشت . سید رضی ها که 300 سال بعد از علی نهج البلاغه را به نام علی نوشتند ، تشیع را علم کردند گاگول خان ! برو دانش و بعد هم بینشت را افزایش بده .

  پاسخحذف
 35. شاید من بخاطرگناهام برم جهنم که تنها خوشحالیم اینکه شماهارو به همراه معاویه و یزید و عمرو عثمان و ابوبکرو همه کسایی که درحقه اهل بیت تو تاریخ ظلم کردن میبینمو تواتیشه عذابم لذت میبرم.

  پاسخحذف
 36. متاسفانه در این وبلاگ دو چیز خیلی غم انگیز دیدم
  من شیعه هستم یعنی محب شیعه هستم و دوس دارم یک شیعه واقعی باشم .تا اینجا بدانید که من از بالا به شما نگاه نمیکنم درست در جانب شما هستم
  اما در این وبلاگ یک تیم داره سعی میکنه قران و اسلام و اهل بیت رو زیرسوال ببره و از طرف دیگر میبینم افرادی با آگاهی کم و کم دانش در مورد دین میان و سریع قبول میکنن.
  بابا بخدا هرکی هرچی بهتون گفت سریع قبول نکنید یخورده برید دربارش تحقیق کنید .هیچ وقت منبع رو یک کتاب قرار ندید (تاریخ طبری ). این دوطرفه میتونه خطرناک باشه چه برعلیه امام حسین چه از جانب امام حسین .الان دشمن جدا از این حمله اشکار داره از پشت هم خنجر میزنه برید ببینید چه احادیث کذائی از جانب اهل بیت اوردن و به خورد ما میدن
  هرچیزی رو تا شنیدید باور نکنید خدا بهتون عقل داده ازش استفاده کنید
  یا علی

  پاسخحذف
 37. با آرزوی ریشه کن شدن جهل و خرافات از تمام دنیا

  پاسخحذف

برچسب‌ها

کتاب (25) نقد-قرآن (21) فرگشت (20) فرگشت انسان (19) دانلود کتاب (18) تکامل تدریجی انسان (17) آتئیست (16) دگرگونش (15) نقد-قران (15) بیخدا (14) تکامل تدریجی (13) حضرت-محمد (13) فیلم مستند (13) کاریکاتور (13) خداناباور (12) زنان-حضرت-محمد (12) زنان-محمد (12) نقد-زندگی-حضرت-محمد (12) دانلود فیلم (11) انسان‌شناسی (10) سردهٔ انسان (10) نخستی‌شناسی (10) طنز (9) باستان‌شناسی (8) خدا (8) فیلم (8) داروین (7) دگرگونش انسان (7) نظریه فرگشت (7) نقد قرآن (7) استیون هاوکینگ (6) تکامل (6) ریچارد داوکینز (6) نژاد پرست (6) استیون ویلیام هاوکینگ (5) برهان اخلاقی (5) بریده کتاب (5) حضرت محمد (5) ندانمگرا (5) آگنوستیک (4) ادیان (4) برتراند راسل (4) بیگ بنگ (4) خرافات (4) عزاداری محرم (4) پروکونسول (4) کشتی نوح (4) امام حسین (3) جهنم (3) راسل (3) زنان (3) سوره نساء (3) عایشه (3) عزاداری (3) علم (3) فردریک کاپلستون (3) مستند (3) مستند علمی (3) مناظره (3) اسلام (2) اشرف مخلوقات (2) امام-علی (2) برایری زن و مرد اسلام (2) برده داری (2) برهان شر (2) توضیح-المسائل-امام-خمینی (2) توهین به مقدسات (2) جهان بیخدا (2) جهان وطن (2) جهش ژنتیکی (2) حفصه (2) خلقت گرایان (2) داروين (2) داروینیسیم (2) دانش (2) دندروپیتِکوس (2) دین (2) رساله (توضیح المسائل) امام خمینی (2) زمین شناسی (2) زن ستیزی (2) زن-در-اسلام (2) زنان در قرآن (2) سوره آل عمران (2) سوره صافات (2) سکس، مرگ و معنای زندگی (2) عوام (2) فرانتس کافکا (2) فضانورد (2) فیزیک (2) قرآن (2) لاورنس کراوس (2) ماریه-قبطیه (2) محمد بن عبدالله (2) مستند سکس، مرگ و معنای زندگی (2) میچیو کاکو (2) نجوم (2) نقد زندگی تاریخی حضرت محمد (2) نیل دگراس تایسون (2) هوموهابیلس (2) ویل دورانت (2) پوپولیست (2) پوپولیسم (2) کاسموس (2) کافکا (2) کعبه (2) کودک آزاری در اسلام (2) کوروش (2) DNA (1) GENIUS (1) Pink Floyd (1) spacex (1) آتاترک (1) آتاتورک (1) آدم و حوا (1) آریل دورانت (1) آزارجنسی (1) آزمایش-الهی (1) آلبر کامو (1) آلبرت-انيشتن (1) آموزه های قرآنی (1) آندره ژید (1) آنچه اسلام به ایران هدیه داد (صادق هدایت) (1) آگیپتوپیتکوس (1) آیا حضرت محمد معصوم بوده است؟ (1) ابراهیم (1) ابرنواختر (1) احکام شرعی (1) اختیار-در-قران (1) ادیسون (1) اربعین حسینی (1) ازدواج (1) اسامی قرانی (عربی) دختران و پسران (مونث و مذکر) (1) استالین (1) استجابت دعا (1) اسپیس ایکس (1) اشکالات علمی در قران (1) اعجاز-قرآن (1) افسانه سیزیف (1) ام حبیبه (1) امام زمان (1) انتخاب طبيعي (1) انترناسیونالیسم (1) انسان خدا را آفرید (1) انسان خدا را ساخت (1) انسان خردمند (1) انسان ماهر (1) انسانیت (1) انسان‌ راست قامت (1) انسان‌ کارورز (1) انفجار بزرگ (1) انکار خدا (1) انیشتن (1) ایات-متضاد-در-قران ، تضاد-در-قران (1) ایران (1) باروخ بندیک اسپینوزا (1) باغ فدک (1) برده داری در اسلام و قرآن (1) برده داری-در-قرآن (1) بـاور هـای دیـنـی (1) بنام انسان بخشنده مهربان (1) بی خدایان (1) بیخدایان (1) بیوگرافی (1) تاریخ طبری (تاریخ الرسل و الملوک) (1) تاریخ فلسفه (1) تاریخچه‌ زمان (1) ترس (1) ترور (1) ترور و کشتار در صدر اسلام (1) تسلا (1) تشکیل سیارات (1) تفسیر قرآن (1) تفسیرهای زندگی (1) تناقضات قرآن ، ناسخ و منسوخ در قرآن (1) تناقضات-در-قران، ناسخ-و-منسوخها-در-قران، ایات-متشابه (1) توتم و تابو (1) توضیح_المسائل (1) توهین و فحاشی در قرآن (1) جادوی فرگشت (1) جامعه ‌شناسی ‌خودمانی (1) جان-لنون (1) جد مشترک انسان (1) جنوبی کپی (1) جهان در پوست گردو (1) جهان های موازی (1) جهان چگونه کار می کند؟ (1) جهانی از عدم (1) جهنم در قرآن (1) جهنمیان (1) جویریه (1) حجاب (1) حجاب اجباری (1) حجاب اسلامی (1) حدود اسلامی (1) حدیث امام صادق، حدیث امام باقر، حدیث امام رضا، حدیث امام کاظم ، حدیث حضرت امام علی، حدیث حضرت محمد (1) حسن نراقی (1) حضرت ابراهیم (1) حضرت علی (1) حضرت محمد و کنیزش ماریه و آیات نازله در قرآن (1) حضرت یونس (1) حضرت-علی (1) حلال و حرام در اسلام (1) حمله اعراب به ایران ، انگیزه اعراب در حمله به ایران ،جنگ جلولا و نهاوند (1) حکمت شادان (1) حیات تصادفی (1) خالد بن ولید بن مغیره مخزومی ملقب‌ به «سیف الله» (1) خدا بزرگ نیست (1) خدا در نگاه گرسنگان (1) خدا و ترس (1) خداناباوران (1) خدیجه (1) خردگرا (1) خلفای-راشدین (1) خودکشی (1) دانش رباتیک (1) در حاشیه عزاداری ماه محرم (1) درخت حیات (1) درد مشترک (1) دریوپیتکوس (1) دزموند جان موریس (1) دستور قتل (1) دين آبا و اجدادي (1) دی ان ای (1) دیالوگ فیلم (1) دین صلح (1) دینداری (1) رابرت گرین اینگرسول ، احمد کسروی ، سم هریس ، ویکتور هوگو ، نیچه ، برتراند راسل ، آلبرت انیشتن (1) رساله امام خمینی (1) رساله-امام-خمینی (1) روحانيون (1) ریحانه (1) زن در اسلام (1) زنان حضرت محمد ( صفیه ) (1) زندگی پی (1) زيگموند فرويد (1) زینب (1) ساعت ساز نابینا (1) سام هریس (1) ستاره (1) سر بریدن در اسلام (1) سفرنامه (1) سم هریس (1) سهم الارث در قران و اسلام (1) سوده (1) سوره انعام (1) سوره توبه (1) سوره تکویر (1) سوره یونس (1) سوره-احزاب (1) سوره-بقره (1) سوره-تحریم (1) سوره‌ های قرآن (1) شبه علم (1) شیعه (1) صادق هدايت (1) صدر اسلام ، حضرت محمد ، حضرت علی،ابوبکر،عثمان،سقیفه بنی ساعد،ایات شیطانی،کشتار اقوام یهود (1) صدر-اسلام (1) طالع بینی (1) طراحی هوشمند (1) طرح بزرگ (1) عباس کیارستمی (1) عدالت آسمانی (1) عرفان (1) عرفان حلقه (1) علائم ظهور (1) عوام فریب (1) غسل تعمید (1) فاشیسم (1) فال (1) فالگيری (1) فرانسوا ماری آروئه ، ولتر (1) فروع دین اسلام (1) فروید (1) فرگشت تولید مثل جنسی (1) فریدریش نیچه (1) فضا (1) فضایل روحی و فضایل عقلی (1) فلسفه (1) فلسفه زندگی (1) فناوری (1) قادر مطلق (1) قانون مجازات اسلامی (1) قاچاق دختران ایرانی (1) قبایل-یهودی (1) قرآن . سوره تبت (1) قرآن و زنان حضرت محمد (1) قران-و-زنان-حضرت-محمد (1) قضیه شکل اول، شکل دو (1) كاريكاتور (1) كاريكاتور عصبانيت موسي (1) ماریه (1) مدینه منوره (1) مذهب (1) مراسم حج (1) مرگ (1) مسئله شر (1) مساحقه (1) مستند تلویزیونی ریشه همه پلیدی ها ؟ (1) مستند ریشه همه شر (1) مستند نابغه (1) مسخ (1) معجزه (1) معجزه اسلام (1) معجزه-قرآن (1) مغالطه (1) مهبانگ (1) موزیکال (1) میمون برهنه (1) میمون درختی (1) میمون مصری (1) میمونه (1) نئاندرتال (1) نابرابری جنسیتی (1) ناخوشايندهای فرهنگ (1) نام-زنان-حضرت-محمد (1) نام-زنان-محمد (1) نفد-قرآن (1) نقد زندگی تاریخی امام علی ،نقش امام علی در کشتار و ترور مخالفان (1) نقد قرآن در محور حدیث (1) نقد-سوره-آل-عمران (1) نهج البلاغه (1) نهیلیسم (1) نگاهی به عملکرد ادیان توحیدی (1) نیچه (1) همجنس گرایی اقایان (1) همجنس گرایی بانوان (1) هنر (1) هوشمندانه سؤال كنید (1) هومو هابیلس (1) هوموارکتوس (1) هوموارگساتر (1) هوموساپینس (1) هوگو ، موري ،‌ توخلسكي ، مارتين ترمان ،‌هاوس ، تامس هاكسلي ، چگوارا ، تاگور ، داروين ، (1) هیچنز (1) واژه نامه (1) وحشت (1) وعده بهشت (1) ولتر،اسپینوزا (1) يك آتئيست در ميان مسلمانان (1) پائولو کوئیلو (1) پسر-حضرت-محمد (1) پلِسیاداپیس (1) پندار خدا (1) پوچ گرایی (1) پیام خدا (1) پیدایش شعوبیه ، ( حزب شیعه ) زندیق ، (1) پیش بینی آینده انسان (1) چارلز داروین (1) چرا درمانده ایم؟ (1) ژان پل سارتر (1) ژن (1) ژن خودخواه (1) ژنهای فضایی (1) کارل سیگان (1) کارل سیگن (1) کاریکاتور ( تجاوز به دگراندیش ) (1) کاریکاتور ( ظهور امام زمان ) (1) کاریکاتور حضرت محمد (1) کافر (1) کتاب انسان خردمند (1) کتاب تاریخ فلسفه غرب (1) کتاب تفسیرهای زندگی (1) کتاب جهان بیخدا (1) کتاب زندگی پی (1) کتاب پایان ایمان (1) کتابخوانی (1) کره زمین (1) کریستوفر اریک هیچنز (1) کریستوفر هیچنز (1) کشتار در اسلام (1) کشتار-صدر-اسلام (1) کفر (1) کوانتوم (1) کودک آزاری (1) کیارستمی (1) گزیده کتاب (1) گسترش اسلام (1) گیگانتوپیتکوس (1) یازده دقیقه (1) یان مارتل (1) یونس (1) ﮐﻮﭘﺮﻧﯿﮏ (1) ﺍﺷﺮف ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺕ (1) ﺩﺍﺭﻭﯾﻦ (1) ﻓﺮﻭﯾﺪ (1)