google-site-verification: google8efedb6bc01a9601.html کانون بی خدایان و ندانم گرایان: واژه نامه فیزیک ، کوانتوم

۱۵ مهر ۱۳۹۶

واژه نامه فیزیک ، کوانتوم


ابر رساناهای دما بالا چیست ؟
 موادی که در دماهای بسیار بالاتر از 20 کلوین  ابررسانا باقی می‏مانند.

ابرحالت چیست ؟ 
یک حالت کوانتومی که می‏توان آن را  متشکل از دو یا تعداد بیشتری از حالت‏ها در نظر گرفت.

ابررسانا چیست ؟ 
ماده‏ای که در برابر شارش جریان الکتریکی، مقاومتی اعمال نمی‏کند.

اتم چیست ؟ 
سنگ‏بنای تمام مواد. هر اتم تعدادی الکترون و یک هسته با بار مثبت برابر و مخالف مجموع بار الکترون‏ها دارد.

نمایشی از اتم هلیوم
هسته با رنگ صورتی و ابر توزیع الکترون‌ها با رنگ سیاه نشان داده شده‌است. هسته اتم هلیوم-۴ ( نشان داده شده در راست - بالا ) که از دو پروتون و دو نوترون تشکیل شده‌است، در حقیقت کروی شکل بوده و شباهت زیادی به ابر الکترونی آن دارد. هرچند در مورد اتم‌های پیچیده‌تر چنین نیست. طول مستطیل سیاه ، یک آنگستروم است.

اثر فوتوالکتریک چیست ؟ 
گسیل الکترون‏ها از یک فلز هنگامی که نوری به آن می‏تابد.

اثر گلخانه‏ای چیست ؟ 
نوری که از شیشه یک گلخانه گذر می‏کند درون آن را گرم می‏کند که گرما تابش می‏کند، اما این گرما نمی‏تواند از طریق شیشه فرار کند. اثر مشابه  ای در جو زمین به خاطر وجود گازهایی از قبیل دی اکسید کربن اتفاق می‏افتد.


اسپین چیست ؟ 
یک ویژگی الکترون‏ها و دیگر ذرات بنیادین که به موجب آن ذرات به گونه‏ای رفتار می‏کنند که گویی در حال چرخش حول یک محور هستند. برخلاف چرخش کلاسیکی،
اسپین
اندازه اسپین در هر جهت اندازه‏گیری همیشه مقدار یکسانی دارد که موازی و یا خلاف موازی جهت اندازه‏گیری است.

استتار چیست ؟ 
ویژگی که در آن قطعه‏ای از فلز مانع نفوذ میدان الکتریکی به آن می‏شود.

اسکویید SQUID چیست ؟ 
یک وسیله تداخلی کوانتومی ابررسانایی. این وسیله از یک مدار تشکیل شده است که شامل دو پیوندگاه جوزفسون است و می‏تواند برای اندازه‏گیری‏های بسیار دقیق از میدان مغناطیسی مورد استفاده قرار گیرد.

اصل عدم قطعیت چیست ؟ 
یک ویژگی سیستم‏های کوانتومی که به موجب آن ویژگی‏هایی از قبیل مکان و تکانه را نمی‏توان به طور دقیق به صورت همزمان اندازه‏گیری کرد.

الکترون چیست ؟ 
یک ذره نقطه‏ای بنیادی که حامل یک بار منفی است.

الکترون‏های آزاد چیست ؟ 
الکترون‏های درون یک فلز که مقید به یکایک اتم‏ها نیستند.

امواج ایستا چیست ؟ 
امواجی که به ناحیه‏ای از فضا محدود هستند که در آن نمی‏توانند حرکت کنند.

امواج متحرک چیست ؟ 
امواجی که با سرعت معینی که به طبیعت موج بستگی دارد در فضا جابجا می‏شوند.

انرژی پتانسیل چیست ؟ 
انرژی مربوط به یک میدان مانند میدان گرانشی یا الکتریکی

انرژی جنبشی چیست ؟ 
انرژی مربوط به ذره متحرک. این انرژی برابر نصف حاصل ضرب جرم ذره در مربع سرعت آن است.


انرژی فِرمی چیست ؟ 
انرژی بالاترین سطح انرژی پر شده در یک فلز

ایزوتوپ
ایزوتوپ چیست ؟ 
یکی از هسته ‏های ممکن مرتبط با یک عنصر. ایزوتوپ‏های مختلف یک عنصر؛ تعداد یکسانی از پروتون‏ها اما تعداد متفاوتی از نوترون‏ها را دارا هستند.

بردار چیست ؟ 
یک کمیت (از قبیل سرعت، نیرو یا تکانه) که در جهت خاصی عمل می‏کند.

برهمکنش غیرموضعی چیست ؟ 
برهمکنشی که بین دو سیستم، به جای اینکه با سرعت نور یا کمتر از سرعت نور انجام بگیرد، به طور آنی گذار کند.

بیت دوتایی چیست ؟ 
کمیتی که می‏تواند مقادیر 0 و 1 را بپذیرد و برای بیان اعداد بر مبنای دوتایی استفاده می‏شود.

پایستگی انرژی چیست ؟ 
اصلی که بر مبنای آن انرژی نمی‏تواند خلق گردد یا نابود شود بلکه تنها می‏تواند از حالتی به حالت دیگر تبدیل شود.


پایه چیست ؟ 
لایه نیمه رسانای مرکزی یک ترانزیستور.

پروتون چیست ؟ 
ذره‏ای که حامل یک بار مثبت برابر و مخالف با بار یک الکترون است و جرمی تقریبا دو هزار برابر جرم الکترون دارد.

پیوندگاه p-n چیست ؟ 
اتصالی بین یک نیمه رسانای نوع p و نوع n که به جریان اجازه می‏دهد تنها در یک جهت جریان یابد.

پیوندگاه جوزفسون چیست ؟ 
وسیله‏ای متشکل از دو قطعه ابررسانا که به وسیله‏ی لایه نارسانای نازکی از یکدیگر جدا می‏شوند که از طریق آن یک جریان می‏تواند بدون مقاومت گذر کند.

تابش الکترومغناطیسی چیست ؟ 
امواج تشکیل شده از میدان‏های الکتریکی و مغناطیسی نوسان کننده که در فضا منتشر می‏شوند. امواج نوری و امواج رادیویی نمونه‏هایی از امواج الکترومغناطیسی می‏باشند.

تابع موج چیست ؟ 
یک تابع ریاضی مشابه با یک موج که با ویژگی‏های کوانتومی یک ذره مرتبط است. مجذور تابع موج  در هر نقطه‏ای برابر احتمال یافتن ذره درآنجاست.

تداخل چیست ؟ 
نتیجه ترکیب دو موجی که از دو مسیر متفاوت به یک نقطه می‏رسند.

تراز پذیرنده چیست ؟ 
مجموعه‏ای از سطوح خالی که زمانی ایجاد می‏شوند که اتم‏های ناخالصی که دارای یک الکترون بیشتر در هر اتم از اتم‏های میزبان هستند به یک نیمه رسانا افزوده می‏گردند.

تراز دهنده چیست ؟ 
مجموعه‏ای از حالت‏های پرشده که وقتی ایجاد می‏شوند که اتم‏های ناخالصی که دارای یک الکترون در هر اتم بیشتر از اتم‏های میزبان هستند به یک نیمه رسانا افزوده می‏شوند. آن‏ها درست در زیر نوار رسانش خالی قرار می‏گیرند و می‏توانند به آن الکترون بدهند.

ترانزیستور چیست ؟ 
وسیله‏ای متشکل از سه قطعه نیمه رسانا (گسیلنده، پایه و جمع کننده) که در تماس با هم می‏باشند. اندازه جریانی که ازگسیلنده به جمع کننده (کالکتور) شارش می‏کند به وسیله آنچه به پایه وارد می‏شود کنترل می‏گردد.

تفسیر جهان‏ های بسیار چیست ؟ 
تفسیری از اندازه‏ گیری کوانتومی که در آن خروجی‏ های مختلف در جهان‏ های غیر برهمکنشی موازی وجود دارند.

تفسیر کپنهاگی چیست ؟ 
یک تفسیر استاندارد از فیزیک کوانتومی که واقعیت جنبه‏ ای غیرقابل مشاهده را انکار می‏کند.

تکانه چیست ؟ 
حاصل ضرب جرم ذره در سرعت آن تونل زنی مکانیکی کوانتومی: فرایندی که در آن دوگانگی موج-ذره به یک ذره اجازه می‏دهد تا از سدی که به لحاظ کلاسیک غیرقابل نفوذ است گذر کند.

ثابت پلانک چیست ؟ 
یک ثابت بنیادین طبیعت که در تعیین اندازه ‏ی کمیت‏های کوانتیده دخالت دارد.

جرم چیست ؟ 
اندازه‏ای از کمیت ماده در یک جسم

جریان بحرانی چیست ؟ 
بزرگ‏ترین جریانی که می‏تواند از طریق یک ابررسانا یا اتصال جوزفسون بدون تخریب ابررسانایی عبور کند.

جمع کننده چیست ؟ 
یک لایه نیمه رسانا در یک ترانزیستور که حامل‏های باردار را از پایه جمع می‏کند.

حالت برانگیخته چیست ؟ 
هر حالت انرژی کوانتیده‏ای غیر از حالت پایه

حالت پایه چیست ؟ 
پایین‏ترین حالت انرژی یک سیستم کوانتومی از قبیل یک اتم.

حرکت براونی چیست ؟ 
حرکت نامنظم دانه‏های غبار معلق در یک مایع که به وسیله حرکت اتفاقی اتم‏ها در مایع ایجاد می‏شود.

حفره چیست ؟ 
یک حامل بار مثبت در یک نیمه رسانا که وقتی ایجاد می‏شود که یک الکترون از یک نوار پر یا تقریبا پر خارج می‏شود.

دامنه چیست ؟
جابجایی حداکثری یک موج


دمای صفر مطلق چیست ؟ 
دمایی که در آن تمام حرکات گرمایی متوقف می‏شود و تقریبا برابر 273- درجه در مقیاس سلسیوس است.

دوتایی چیست ؟ 
یک سیستم عددی که  در آن اعداد به صورت توان‏های دو بیان می‏شوند، بر خلاف سیستم دهگان که از توان‏های ده استفاده می‏شوند.

دوتریوم چیست ؟ 
ایزوتوپی از هیدروژن که هسته آن دارای یک پروتون و یک نوترون است.

دوگانگی موج- ذره چیست ؟ 
خاصیتی از سیستم‏های کوانتومی که ترکیبی از ویژگی‏های یک ذره کلاسیک و یک موج کلاسیک است.

ذره آلفا چیست ؟ 
دو پروتون و دو نوترون که با یکدیگر ترکیب شده‏اند. این ذره هسته اتم هلیوم را تشکیل می‏دهد.

رابطه دوبروی چیست ؟ 
قانونی که طول موج یک ماده برابر ثابت پلانک تقسیم بر تکانه ذره است.

رمزنگاری کوانتومی چیست ؟ 
کاربرد فیزیک کوانتومی برای کدگذاری اطلاعات

زوج کوپر چیست ؟ 
زوجی از الکترون‏های با تکانه مخالف که در یک ابر رسانا به یکدیگر مقیدند.

ژول چیست ؟ 
یکای استاندارد انرژی

سرعت چیست ؟ 
تندی یک جسم در یک جهت داده شده

سلول خورشیدی چیست ؟ 
وسیله‏ ای که به طور مستقیم انرژی نور را به انرژی الکتریکی تبدیل می‏کند.

سلول واحد چیست ؟
سنگ بنای بنیادین یک بلور که از تعدادی (معمولا اندک) از اتم‏ها تشکیل شده است.


سوخت فسیلی چیست ؟ 
سوخت‏هایی همچون زغال سنگ یا گاز طبیعی

شکاف انرژی چیست ؟ 
نواری از انرژی‏ها در یک فلز یا نیمه رسانا که معمولا در بردارنده‏ی حالتی که الکترون‏ها آن را اشغال کنند، نیست.

شکافت چیست ؟ 
فرایندی که در آن یک هسته به پاره‏ هایی شکافته شده و همراه با نوترون‏ها انرژی آزاد می‏کند.

طول موج چیست ؟ 
فاصله تکرار یک موج

فوتون چیست ؟ 
ذره‏ای که حامل کوانتومی از انرژی در یک پرتو نور یا دیگر پرتو الکترمغناطیس می‏باشد.

قانون اهم چیست ؟
قانونی که بر اساس آن جریان الکتریکی گذرنده از یک مدار الکتریکی حاصل ولتاژ اعمال شده و مقاومت مدار است.

قضیه بل چیست ؟ 
یک  اثبات ریاضی که هر نظریه متغیر نهان که پیش‏بینی ‏های آن در توافق با پیش‏بینی‏ های فیزیک کوانتومی باشند باید غیرموضعی باشد.

قطبیدگی چیست ؟ 
جهت میدان الکتریکی مربوط به یک موج الکترومغناطیس

کلاسیک چیست ؟ 
مجموعه‏ای از نظریه‏ هایی که برای توصیف رویدادهای فیزیکی قبل از پیدایش فیزیک کوانتومی استفاده می‏شد.

کلوین چیست ؟ 
یکای استاندارد دما هنگامی که از صفر مطلق دما اندازه گیری می‏شود.

کوانتوم شار چیست ؟ 
هنگامی که یک میدان معناطیسی از حلقه‏ای ابررسانا عبور می‏کند، مجموع میدان درون حلقه (شار) همیشه برابر با ضریبی از کوانتای شار است.

کولمب چیست ؟ 
یکای استاندارد بار الکتریکی، همچنین به عنوان صفتی برای توصیف برهمکنش‏های الکترواستاتیکی و میدان‏ها استفاده می‏شود.

کیلوگرم چیست ؟
یکای استاندارد جرم

کیوبیت چیست ؟ 
یک جسم کوانتومی که می‏تواند در یکی از دو حالت و یا در ابرحالتی ساخته شده از آن‏ها وجود داشته باشد.

گربه شرودینگر چیست ؟ 
نامی برای یک سناریو که در آن قوانین فیزیک کوانتومی به نظر می‏رسند که پیش‏بینی می‏کنند یک گربه می‏تواند در یک ابرحالت حیات و مرگ قرار بگیرد.

گرمایش جهانی چیست ؟ 
افزایش کلی دمای جو زمین.

گسیلنده چیست ؟ 
لایه نیمه رسانای یک ترانزیستور که حامل‏های باردار را به درون پایه گسیل می‏کند.

لایه بسته چیست ؟ 
مجموعه‏ای از حالت‏های انرژی با انرژی مشابه که همه آن‏ها به وسیله الکترون‏ها اشغال شده‏ اند.

متغیرهای پنهان چیست ؟ 
کمیت‏هایی غیرقابل مشاهده اما واقعی که جهت ارائه یک تفسیر واقع بینانه از فیزیک کوانتومی فرض می‏شوند.

محاسبات کوانتومی چیست ؟ 
کاربرد اصول فیزیک کوانتومی برای انجام برخی محاسبات بسیار سریع تر از آنچه ممکن است توسط یک رایانه کلاسیک انجام داد.

معادله شرودینگر چیست ؟ 
معادله بنیادینی که برای محاسبه شکل تابع موج در فیزیک کوانتومی استفاده می‏شود.

مقاومت چیست ؟ 
وسیله ‏ای که در برابر جاری شدن جریان الکتریکی در یک مدار مقاومت می‏کند و موضوع قانون اهم است.

نارساناها چیست ؟ 
موادی که اجازه نمی‏دهند جریان الکتریکی جاری شود.

نوار رسانش چیست ؟ 
یک نوار تا حدودی پرشده از ترازهای انرژی در یک فلز یا نیمه رسانا. الکترون‏ها در نوار رسانش متحرک هستند و می‏توانند حامل جریان الکتریکی باشند.

نوار ظرفیت چیست ؟ 
یک نوار معمولا پر از سطوح انرژی در یک فلز یا نیمه رسانا. اگر الکترون‏ها از نوار ظرفیت بیرون برده شوند حفره هایی ایجاد می‏شوند که می‏توانند حامل جریان الکتریکی باشند.


نوترون چیست ؟ 
ذره بدون بار با جرمی برابر جرم پروتون که یکی از اجزای تشکیل دهنده بیشتر هسته‏ها می‏باشد.

نوع N چیست ؟ 
یک نیمه رسانا که حامل‏های بار آن عمدتا الکترون‏های منفی هستند.

نوع p چیست ؟ 
یک نیمه رسانا که حامل‏های بار آن  عمدتا حفره‏های مثبت هستند.

نوکلئون چیست ؟ 
نامی برای ذره‏ای که یا یک پروتون یا یک نوترون است.

نیمه رسانا چیست ؟ 
ماده‏ای با یک ساختار الکترونیکی مشابه با یک عایق اما با یک شکاف انرژی کوچک.

واکنش زنجیره‏ای چیست ؟ 
مجموعه‏ای از رویدادهای شکافت که هنگامی رخ می‏دهند که نوترون‏های ساطع‏شده از یک هسته شکافته شده ماشه شکافت بقیه هسته‏ها را می‏چکانند.

ولتاژ چیست ؟ 
ویژگی از یک باتری یا وسیله‏ای مشابه که یک جریان را حول یک مدار الکتریکی هدایت می‏کند.

هسته چیست ؟ 
جسمی که از پروتون‏ها و نوترون‏های به شدت مقید به یکدیگر تشکیل شده و بیشترین جرم اتم را در برگرفته اما تنها بخش کوچکی از حجم آن را اشغال می‏کند.

همجوشی چیست ؟ 
فرایندی که در آن دو هسته به یکدیگر می‏پیوندند و با آزاد کردن انرژی همراه است.

یک بعدی چیست ؟ 
سیستمی که در آن کلیه حرکت‏ها در راستای یک خط است.

یون ها چیست ؟ 
اتم‏هایی که به دلیل کاهش یا افزایش یک الکترون یا بیشتر دارای بار مثبت یا منفی هستند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

برچسب‌ها

کتاب (25) نقد-قرآن (21) فرگشت (20) فرگشت انسان (19) دانلود کتاب (18) تکامل تدریجی انسان (17) آتئیست (16) دگرگونش (15) نقد-قران (15) بیخدا (14) تکامل تدریجی (13) حضرت-محمد (13) فیلم مستند (13) کاریکاتور (13) خداناباور (12) زنان-حضرت-محمد (12) زنان-محمد (12) نقد-زندگی-حضرت-محمد (12) دانلود فیلم (11) انسان‌شناسی (10) سردهٔ انسان (10) نخستی‌شناسی (10) طنز (9) باستان‌شناسی (8) خدا (8) داروین (7) دگرگونش انسان (7) فیلم (7) نظریه فرگشت (7) نقد قرآن (7) استیون هاوکینگ (6) تکامل (6) ریچارد داوکینز (6) نژاد پرست (6) استیون ویلیام هاوکینگ (5) بریده کتاب (5) حضرت محمد (5) ندانمگرا (5) آگنوستیک (4) ادیان (4) برتراند راسل (4) برهان اخلاقی (4) بیگ بنگ (4) خرافات (4) عزاداری محرم (4) پروکونسول (4) کشتی نوح (4) امام حسین (3) جهنم (3) راسل (3) زنان (3) سوره نساء (3) عایشه (3) عزاداری (3) علم (3) فردریک کاپلستون (3) مستند (3) مستند علمی (3) مناظره (3) اسلام (2) اشرف مخلوقات (2) امام-علی (2) برایری زن و مرد اسلام (2) برده داری (2) برهان شر (2) توضیح-المسائل-امام-خمینی (2) توهین به مقدسات (2) جهان بیخدا (2) جهان وطن (2) جهش ژنتیکی (2) حفصه (2) خلقت گرایان (2) داروين (2) داروینیسیم (2) دانش (2) دندروپیتِکوس (2) دین (2) رساله (توضیح المسائل) امام خمینی (2) زمین شناسی (2) زن ستیزی (2) زن-در-اسلام (2) زنان در قرآن (2) سوره آل عمران (2) سوره صافات (2) سکس، مرگ و معنای زندگی (2) عوام (2) فرانتس کافکا (2) فضانورد (2) فیزیک (2) قرآن (2) لاورنس کراوس (2) ماریه-قبطیه (2) محمد بن عبدالله (2) مستند سکس، مرگ و معنای زندگی (2) میچیو کاکو (2) نجوم (2) نقد زندگی تاریخی حضرت محمد (2) نیل دگراس تایسون (2) هوموهابیلس (2) ویل دورانت (2) پوپولیست (2) پوپولیسم (2) کاسموس (2) کافکا (2) کعبه (2) کودک آزاری در اسلام (2) کوروش (2) DNA (1) GENIUS (1) Pink Floyd (1) spacex (1) آتاترک (1) آتاتورک (1) آدم و حوا (1) آریل دورانت (1) آزارجنسی (1) آزمایش-الهی (1) آلبر کامو (1) آلبرت-انيشتن (1) آموزه های قرآنی (1) آندره ژید (1) آنچه اسلام به ایران هدیه داد (صادق هدایت) (1) آگیپتوپیتکوس (1) آیا حضرت محمد معصوم بوده است؟ (1) ابراهیم (1) ابرنواختر (1) احکام شرعی (1) اختیار-در-قران (1) ادیسون (1) اربعین حسینی (1) ازدواج (1) اسامی قرانی (عربی) دختران و پسران (مونث و مذکر) (1) استالین (1) استجابت دعا (1) اسپیس ایکس (1) اشکالات علمی در قران (1) اعجاز-قرآن (1) افسانه سیزیف (1) ام حبیبه (1) امام زمان (1) انتخاب طبيعي (1) انترناسیونالیسم (1) انسان خدا را آفرید (1) انسان خدا را ساخت (1) انسان خردمند (1) انسان ماهر (1) انسانیت (1) انسان‌ راست قامت (1) انسان‌ کارورز (1) انفجار بزرگ (1) انکار خدا (1) انیشتن (1) ایات-متضاد-در-قران ، تضاد-در-قران (1) ایران (1) باروخ بندیک اسپینوزا (1) باغ فدک (1) برده داری در اسلام و قرآن (1) برده داری-در-قرآن (1) بـاور هـای دیـنـی (1) بنام انسان بخشنده مهربان (1) بی خدایان (1) بیخدایان (1) بیوگرافی (1) تاریخ طبری (تاریخ الرسل و الملوک) (1) تاریخ فلسفه (1) تاریخچه‌ زمان (1) ترس (1) ترور (1) ترور و کشتار در صدر اسلام (1) تسلا (1) تشکیل سیارات (1) تفسیر قرآن (1) تفسیرهای زندگی (1) تناقضات قرآن ، ناسخ و منسوخ در قرآن (1) تناقضات-در-قران، ناسخ-و-منسوخها-در-قران، ایات-متشابه (1) توتم و تابو (1) توضیح_المسائل (1) توهین و فحاشی در قرآن (1) جادوی فرگشت (1) جامعه ‌شناسی ‌خودمانی (1) جان-لنون (1) جد مشترک انسان (1) جنوبی کپی (1) جهان در پوست گردو (1) جهان های موازی (1) جهان چگونه کار می کند؟ (1) جهانی از عدم (1) جهنم در قرآن (1) جهنمیان (1) جویریه (1) حجاب (1) حجاب اجباری (1) حجاب اسلامی (1) حدود اسلامی (1) حدیث امام صادق، حدیث امام باقر، حدیث امام رضا، حدیث امام کاظم ، حدیث حضرت امام علی، حدیث حضرت محمد (1) حسن نراقی (1) حضرت ابراهیم (1) حضرت علی (1) حضرت محمد و کنیزش ماریه و آیات نازله در قرآن (1) حضرت یونس (1) حضرت-علی (1) حلال و حرام در اسلام (1) حمله اعراب به ایران ، انگیزه اعراب در حمله به ایران ،جنگ جلولا و نهاوند (1) حکمت شادان (1) حیات تصادفی (1) خالد بن ولید بن مغیره مخزومی ملقب‌ به «سیف الله» (1) خدا بزرگ نیست (1) خدا در نگاه گرسنگان (1) خدا و ترس (1) خداناباوران (1) خدیجه (1) خردگرا (1) خلفای-راشدین (1) خودکشی (1) دانش رباتیک (1) در حاشیه عزاداری ماه محرم (1) درخت حیات (1) درد مشترک (1) دریوپیتکوس (1) دزموند جان موریس (1) دستور قتل (1) دين آبا و اجدادي (1) دی ان ای (1) دیالوگ فیلم (1) دین صلح (1) دینداری (1) رابرت گرین اینگرسول ، احمد کسروی ، سم هریس ، ویکتور هوگو ، نیچه ، برتراند راسل ، آلبرت انیشتن (1) رساله امام خمینی (1) رساله-امام-خمینی (1) روحانيون (1) ریحانه (1) زن در اسلام (1) زنان حضرت محمد ( صفیه ) (1) زندگی پی (1) زيگموند فرويد (1) زینب (1) ساعت ساز نابینا (1) سام هریس (1) ستاره (1) سر بریدن در اسلام (1) سفرنامه (1) سم هریس (1) سهم الارث در قران و اسلام (1) سوده (1) سوره انعام (1) سوره توبه (1) سوره تکویر (1) سوره یونس (1) سوره-احزاب (1) سوره-بقره (1) سوره-تحریم (1) سوره‌ های قرآن (1) شبه علم (1) شیعه (1) صادق هدايت (1) صدر اسلام ، حضرت محمد ، حضرت علی،ابوبکر،عثمان،سقیفه بنی ساعد،ایات شیطانی،کشتار اقوام یهود (1) صدر-اسلام (1) طالع بینی (1) طراحی هوشمند (1) طرح بزرگ (1) عدالت آسمانی (1) عرفان (1) عرفان حلقه (1) علائم ظهور (1) عوام فریب (1) غسل تعمید (1) فاشیسم (1) فال (1) فالگيری (1) فرانسوا ماری آروئه ، ولتر (1) فروع دین اسلام (1) فروید (1) فرگشت تولید مثل جنسی (1) فریدریش نیچه (1) فضا (1) فضایل روحی و فضایل عقلی (1) فلسفه (1) فلسفه زندگی (1) فناوری (1) قادر مطلق (1) قانون مجازات اسلامی (1) قاچاق دختران ایرانی (1) قبایل-یهودی (1) قرآن . سوره تبت (1) قرآن و زنان حضرت محمد (1) قران-و-زنان-حضرت-محمد (1) كاريكاتور (1) كاريكاتور عصبانيت موسي (1) ماریه (1) مدینه منوره (1) مذهب (1) مراسم حج (1) مرگ (1) مسئله شر (1) مساحقه (1) مستند تلویزیونی ریشه همه پلیدی ها ؟ (1) مستند ریشه همه شر (1) مستند نابغه (1) مسخ (1) معجزه (1) معجزه اسلام (1) معجزه-قرآن (1) مغالطه (1) مهبانگ (1) موزیکال (1) میمون برهنه (1) میمون درختی (1) میمون مصری (1) میمونه (1) نئاندرتال (1) نابرابری جنسیتی (1) ناخوشايندهای فرهنگ (1) نام-زنان-حضرت-محمد (1) نام-زنان-محمد (1) نفد-قرآن (1) نقد زندگی تاریخی امام علی ،نقش امام علی در کشتار و ترور مخالفان (1) نقد قرآن در محور حدیث (1) نقد-سوره-آل-عمران (1) نهج البلاغه (1) نهیلیسم (1) نگاهی به عملکرد ادیان توحیدی (1) نیچه (1) همجنس گرایی اقایان (1) همجنس گرایی بانوان (1) هنر (1) هوشمندانه سؤال كنید (1) هومو هابیلس (1) هوموارکتوس (1) هوموارگساتر (1) هوموساپینس (1) هوگو ، موري ،‌ توخلسكي ، مارتين ترمان ،‌هاوس ، تامس هاكسلي ، چگوارا ، تاگور ، داروين ، (1) هیچنز (1) واژه نامه (1) وحشت (1) وعده بهشت (1) ولتر،اسپینوزا (1) يك آتئيست در ميان مسلمانان (1) پائولو کوئیلو (1) پسر-حضرت-محمد (1) پلِسیاداپیس (1) پندار خدا (1) پوچ گرایی (1) پیام خدا (1) پیدایش شعوبیه ، ( حزب شیعه ) زندیق ، (1) پیش بینی آینده انسان (1) چارلز داروین (1) چرا درمانده ایم؟ (1) ژان پل سارتر (1) ژن (1) ژن خودخواه (1) ژنهای فضایی (1) کارل سیگان (1) کارل سیگن (1) کاریکاتور ( تجاوز به دگراندیش ) (1) کاریکاتور ( ظهور امام زمان ) (1) کاریکاتور حضرت محمد (1) کافر (1) کتاب انسان خردمند (1) کتاب تاریخ فلسفه غرب (1) کتاب تفسیرهای زندگی (1) کتاب جهان بیخدا (1) کتاب زندگی پی (1) کتاب پایان ایمان (1) کتابخوانی (1) کره زمین (1) کریستوفر اریک هیچنز (1) کریستوفر هیچنز (1) کشتار در اسلام (1) کشتار-صدر-اسلام (1) کفر (1) کوانتوم (1) کودک آزاری (1) گزیده کتاب (1) گسترش اسلام (1) گیگانتوپیتکوس (1) یازده دقیقه (1) یان مارتل (1) یونس (1) ﮐﻮﭘﺮﻧﯿﮏ (1) ﺍﺷﺮف ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺕ (1) ﺩﺍﺭﻭﯾﻦ (1) ﻓﺮﻭﯾﺪ (1)